Udruga Tata i pol

O nama

Udruga “Tata i pol” osnovana je krajem 2017. godine kao odgovor na aktualnu situaciju u društvu. Činjenice su da se obitelj transformirala kroz povjest iz matrijarhalne, u patrijarhalnu, a u poslijednjih stotinu godina se potpuno brišu podjele na muške i ženske poslove i dužnosti. Obzirom na sve veći angažman majki u poslovnom svijetu, očevi preuzimaju sve veću ulogu u obiteljskim zadaćama što nas sve često stavlja na kušnju i pred mnoge od nas stavlja izazove sa kojima se do sada nismo susretali. Nažalost, čest problem su i predrasude društva koje ističu očeve kao dadilje, oni koji čuvaju djecu.

Udruga “Tata i pol” pokušava u svakom tati pobuditi ono više, kako bi iz “tata” prerastao u “tata i pol” – čvrst oslonac, topal zagrljaj, prijatelj u igri, radost i ponos svakom djetetu. Kako bi otključali potencijale u očevima koji su tradicionalno samo privređivali na poslu i potaknuli ih na aktivnije sudjelovanje u obiteljskim aktivnostima, organiziramo interne sastanke i druženja, edukacije i informiranje u drugim udrugama, te informiranje i edukacije putem informativnih letaka i brošura i modernim sredstvima komunikacije.

Naša vizija

Naša vizija je budućnost u kojoj su u obitelji tata i mama ravnopravni roditelji sposobni i osposobljeni za sve izazove obitelji i roditeljske brige, društvo koje neće smatrati da djecu odgaja majka a otac je samo bankomat i dadilja, zakon koji štiti najbolji interes djece a ne interes bogatijeg roditelja, djeca koja odrastaju u dobrim odnosima sa oba roditelja bez obzira žive li roditelji u istoj obitelji ili su razvedeni.

Barcode za elektronsko plaćanje